Svensk insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll står på givarnas sida

Svensk Insamlingskontrolls styrelse består av representanter från den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer.  90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.  

Vad är ett 90-konto

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av Svensk Insamlingskontroll kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. 90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som Svensk Insamlingskontroll godkänt.

  • Observera att konton som börjar på 91,92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut.
  • Svensk Insamlingskontroll ställer bl.a. krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto:
  • - Organisationen måste ha sitt säte i Sverige.
  • - Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera.
  • - Insamlingarna ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer.
  • - Organisationen måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor, s.k. kontorevisor.

Logotyp 90 konto-Foto

Relaterad information

Ågrenska Vänskapsföreningen har flera insamlingskonton.

Bankgiro: 909-1109, plusgiro: 909110-9 eller swish: 123 909 11 09

Ågrenska Vänskapsföreningen är medlemmar i Giva Sverige och granskas av Svensk Insamlingskontroll

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)