Samtalsteman

Här beskrivs förslag på teman för att samtala med syskon om ett annorlunda syskonskap.

De teman som beskrivs är generella teman i en annorlunda syskonsituation. För det eller de barn du möter kan helt andra teman vara aktuella och i samtal kan också nya teman växa fram. Självklart finns också mer specifika teman i syskonsituationen. De är oftast knutna till vilken funktionsnedsättning systern eller brodern har.

Generellt behöver syskon hjälp att skapa en helhetsberättelse och ett sammanhang. De behöver få berätta om sig själva och sin syskonsituation, få ökad kunskap om funktionsnedsättningen, få ställa sina frågor och uttrycka sina tankar och känslor. De behöver prata om omgivningens reaktioner, relationer till kamrater samt prata om framtiden och om sina framtidstankar. I allt detta är det viktigt att syskon får berätta på ett sätt som gör att de känner att de själva är i fokus.

Teman ger struktur och fokus och är en röd tråd i samtal. För att konkretisera det eller de teman man vill prata om kan man välja olika övningar eller samtalsverktyg som gör det lättare för barnet att berätta.

Läs mer om samtalsverktyg och övningar här

Tema: Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Detta övergripande tema syftar till att syskonet får en sammanhängande berättelse om sig själv och sin syskonsituation. Syskonet får berätta och syftet är också att minska känslan av ensamhet.

Tema: Om funktionsnedsättningen

Temat handlar om att få mer fakta och information om funktionsnedsättningen. Vi vet från studier och forskning att många syskon har bristfällig kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning och vad den innebär. Studier visar också att barn i avsaknad av kunskap skapar egna förklaringar, förklaringar som ibland är värre än verkligheten. Men det räcker inte med enbart information. Information i sig är ingen garanti för förståelse. Barn måste på sin utvecklingsnivå ges många möjligheter att prata om det de får veta, för att kunna bygga kunskap och förstå.

Tema: Mina frågor

Detta tema ger syskonet möjligheter att ställa och få svar på sina frågor. Barn som har en syster eller bror med funktionsnedsättning har ofta många frågor. Det behöver inte betyda att de tycker att den annorlunda syskonsituationen är problematisk, men det betyder att syskon  när de ges möjligheter söker kunskap och svar.

Tema: Mina tankar och känslor

Temat handlar om att hjälpa syskonet att uttrycka sina tankar och känslor. Ibland har syskon hemliga tankar om funktionsnedsättningen, om varför det blev så här och om framtiden. Eller tankar om att syskonet med funktionsnedsättning är friskt och som andra barn.

Tema: Omgivningen och omgivningens reaktioner

Detta tema handlar om att tillsammans prata om omgivningen och omgivningens reaktioner. Temat handlar både om vad syskonet möter från kamrater och omgivning och om olika strategier för att handskas med det som är svårt.

Tema: Framtiden

Syftet med temat är att prata om framtiden och vad syskonet längtar efter, vill göra eller bli. Här kan man öppna för att prata om framtidstankar både för syskonet själv och om syskonets funderingar runt sin syster eller bror med funktionsnedsättning.

 

Idéer från: Christina Renlund samt projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon?

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)