Berättelsebok

Att göra en bok med barnets berättelser är ett sätt att prata med barn om viktiga frågor eller särskilda händelser.

Att göra en bok och ha olika teman och arbetssätt att utgå ifrån hjälper både barnet och den vuxne att samtala. Det är ett konkret, strukturerat men också flexibelt sätt att hjälpa barn att berätta.

Avsikten är inte att du i detalj ska följa en given struktur utan att ge dig en bas, något att utgå ifrån.

Syfte

Ett syfte med att göra en berättelsebok är att barnet eller den unga ska få med sig samtalen hem. Det underlättar för att dela samtalet med fler, exempelvis föräldrar. Men också för att bevara dem för sig själv att kunna gå tillbaka till senare.

Ett annat syfte är att synliggöra viktiga tankar och känslor genom att formulera dem i skrift eller bild. För många barn och unga är det lättare att prata om svåra frågor när de har något konkret att utgå ifrån. Innehållet i berättelseboken utgår ifrån övningar och metoder med en given struktur för samtalet. Övningarna som vi samtalsledare väljer till berättelseboken följer en strukturerad vägledning som ger ramar och idéer till samtal. Samtalet kan sedan ta de vägar och få det innehåll som passar.

Samtalsverktyget fungerar bra att använda i individuella samtal, eller mindre grupper med barn och unga. En styrka med att arbeta med berättelsebok i grupp är att det ger möjlighet att dela erfarenheter och tankar med varandra.

Ålder

Berättelsebok kan användas för att prata med barn redan från treårs-åldern.

Med yngre barn kan boken skapas utifrån barnets bilder, medan äldre barn kan vara med och formulera hela eller delar av texterna.

Hur går jag tillväga? 

Här presenteras ett sätt att arbeta med berättelsebok: 

Att arbeta med berättelsbok (öppnas i nytt fönster)

Du kan också bygga en berättelsebok utifrån flera av de samtalsverktyg och övningar som presenteras på denna sida. Det blir då ett sätt för barnet eller ungdomen att samla övningar för att kunna gå tillbaka till senare.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)