Framtidsbilder

Här presenteras en övning för att prata om nuet och framtiden.

Syfte

Ett sätt att prata om tid och framtid är att rita en fyrfältsbild där barnet kan rita sig själv och sitt syskon med funktionsnedsättning, nu och när de är stora.

I Ågrenskas arbete har syskon ritat teckningar utifrån sina drömmar och tankar om sig själva och sin syster eller bror i framtiden.

Ålder

Metoden passar bra för barn ca 5 – 9 år.

Hur går jag tillväga? 

Samtala om nutid och framtid tillsammans med barnet, som ritar utifrån exemplen nedan. 

Fyrfältsbilden kan sedan läggas in som en del i berättelseboken.

Exempel:

Så här tänker jag om mig själv och min lillebror.

Fyrfältstabell
Syskonvistelse Ågrenska 2012

 

När Fabian blir stor vill han bli fotbollsspelare och Fabian tror att Max också blir fotbollsspelare.

Målad fyrfältstabell

(Ur boken Litet syskon av Christina Renlund)

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)