Samtalsbilder

Bilder som visar konkreta situationer och händelser att samtala utifrån.

Syfte

Små barn kan få hjälp att berätta genom bilder. Här beskrivs materialet, samtalsbilder, från specialpedagogen Merete Holmsen. Bilderna visar konkreta situationer och händelser som barn kan känna igen sig i. Merete Holmsens bilder utgår från en musunge med familj.

Att samtala med hjälp av samtalsbilder passar bra för både individuella samtal eller i mindre grupp. Samtalsbilderna kan också ingå i berättelseboken.

Ålder

Barn i förskoleåldern och i lägre skolåldern.

Hur går jag tillväga?

Här är ett exempel på tillvägagångssätt som visar hur den vuxne hjälper barnet vidare i sitt berättande med hjälp av följdfrågor:

Edvins berättelse om sin storebror Noah, som har en cp-skada

Edvin fyra år berättar med hjälp av musbilder. (öppnas i nytt fönster) 

Relaterad information

Merete Holmsen Samtalsbilder - en väg till kommunikation med barn, Studentlitteratur 2005

Merete Holmsen Samtalsbilder och teckningar - samtal med barn i svåra situationer, Studentlitteratur 2007

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)