Svårt eller till hjälp i syskonrelationen

Det här är en metod för att sätta ord på det svåra eller det som hjälper i syskonrelationen och dela erfarenheter med varandra.

Syfte

Barn och ungdomar behöver få sätta ord på det som är svårt och krångligt i sin vardag som syskon. Genom detta arbetssätt får de hjälp från varandra att formulera sig och känna igen sig i varandras berättelser. Många får på detta sätt tips och idéer för att hantera olika situationer.

Metoden är också ett bra sätt för att se till att samtalen handlar om ”rätt saker”, utifrån vad som är aktuellt för just dessa personer.

Ålder

Metoden passar bra från mellanstadieåldern och uppåt.

Hur går jag tillväga? 

En runda där var och en fritt får berätta vad de tycker är svårt eller krångligt i sin vardag. Detta skrivs ner på ett gemensamt, stort papper.

Vid nästa träff i gruppen har samtalsledarna skrivit ner varje punkt på ett samtalskort. Alla kort läggs med texten uppåt i mitten av bordet. Syskonen får, i tur och ordning, välja ett kort att prata utifrån och sedan släpps samtalet fritt utifrån ämnet.

 Ordkort-foto

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)