Samtalsverktyg

Här presenteras konkreta arbetssätt som använts i syskonprojektet. För flera av dem finns också exempel på vad syskon berättat, berättelser som ger verktygen liv. Syskonens berättelser är från Habilitering och Hälsa i Stockholm, från Ågrenska i Göteborg, från AMC-föreningens träffar samt från leg psykolog Christina Renlund.

Samtalsverktyg är konkreta stödverktyg i samtal som gör det lättare för barnet att berätta. Själva sättet att använda samtalsverktygen kan varieras och samtalsverktygen är användbara för att prata om olika teman. De är användbara för barn i olika åldrar, så även om de samtalsverktyg som beskrivs här är framtagna för barn från 3 ½ år till 10 år, så kan de användas också för äldre barn och ungdomar.

När barn får berätta med stöd av samtalsverktyg ökar ofta känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De hjälper barnet att skapa en känsla av sammanhang.

Samtalsverktygen kan användas i samtal med barn i grupp, i individuella samtal med barn och i samtal med barnet i sin familj. Det är viktigt att innan samtalet ha tänkt igenom och planerat vilka samtalsverktyg man vill använda och varför. På så sätt får samtalsverktygen ett tydligt temaanknutet syfte.

Berättelsebok

Att göra en bok med barnets berättelser är ett sätt att prata med barn om stora frågor eller särskilda händelser.

Berättelsebok

Samtalsbilder

Specialpedagog Merete Holmsen som tidigare arbetat vid Rikshospitalet i Oslo och som nu är familjerådgivare på ett Familiecenter i Moss kommune, har tagit fram ett material där förskolebarn

Samtalsbilder

Känslokort

Man kan använda Nallekort, Pratkort eller Smileys för att prata om olika känslor och olika situationer.

Känslokort

Djurfamiljer

Att använda djurfamiljer kan vara ett sätt att hjälpa barn att uttrycka sig

Djurfamiljer

Rita med barnet

Syskon har i projektet ritat sig själva och sin familj när man gör något tillsammans och i sina personliga berättelseböcker har barnen ritat till sina berättelser. Att rita och måla har också använts för att prata om olika känslor och var känslorna finns i kroppen.

Rita med barnet

Cirkeln

Cirkeln är användbar på flera sätt. För att prata om det bästa, värsta och roligaste med syskonet. Eller för att prata om funktionsnedsättningen och vad den innebär.

Cirkeln

Collage

Collage kan göras på många olika sätt. Varje barn i gruppen kan göra sitt personliga collage eller man kan göra ett stort gemensamt collage.

Collage

Skriv ett brev

Ett sätt att uttrycka sina tankar och känslor är att skriva brev.

Skriv ett brev

Tips och råd till andra barn – och till föräldrar

Barn vill gärna hjälpa andra barn. Om du får ge råd till andra barn som får eller har en syster eller bror med funktionsnedsättning, vad skulle du säga? Och vad har hjälpt dig när du har tyckt att det har varit besvärligt eller svårt?

Tips och råd till andra barn – och till föräldrar

Frågor

Barn som har en syster eller bror med funktionsnedsättning har ofta många frågor.

Frågor

Alla som…

Alla som… är en övning som både ger möjligheter till gemenskap runt det särskilda och att se vad som är lika och olika.

Alla som…

Smarta tankar om starka känslor

Alla barn hamnar ibland i situationer som väcker svåra, oroliga tankar och starka känslor. Att lära sig att identifiera, sortera och sätta ord på tankar och känslor gör det lättare att hantera dem.

Smarta tankar om starka känslor

Fyrfältstabell, tidslinje och framtidsbilder

Barn funderar både över nuet och framtiden. Man kan göra en tidslinje och prata om händelser fram till den ålder barnet är i nu och fortsätta prata om framtiden och om drömmar, fantasier och förhoppningar.

Fyrfältstabell, tidslinje och framtidsbilder

Boken om mig och mitt syskon

Häftet är en arbetsbok för barn som har en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning.

Boken om mig och mitt syskon
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)