Berättelsebok

Att göra en bok med barnets berättelser är ett sätt att prata med barn om stora frågor eller särskilda händelser. Att göra en bok och ha olika teman och arbetssätt att utgå från hjälper både barnet och den vuxne att samtala. Det är ett konkret, strukturerat men också flexibelt sätt att hjälpa barn att berätta.

Berättelsebok kan användas för att prata med barn redan från treårsåldern och prata om många olika situationer. Här på syskonkompetens kan du se ett sätt att göra berättelsebok om syskonsituationen och berättelsebokens punkter handlar här om att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning. Tänk på att den absolut viktigaste funktionen med en så pass strukturerad vägledning som berättelseboken utgör är att den ger ramar och idéer och ur dem kan samtal växa. Avsikten är inte att du i detalj ska följa en given struktur utan att ge dig en bas, något att utgå ifrån. Sedan kan samtalet ta de vägar och få det innehåll som passar just det eller de barn som gör bok tillsammans med dig. Det är själva samtalet och att barnet berättar och får göra en personlig bok om sig själv som är det viktiga.

Text: Christina Renlund

Berättelsebok, hur gör man?

Berättelsebok, hur gör man?
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)