Collage

Collage kan göras på många olika sätt. Varje barn i gruppen kan göra sitt personliga collage eller man kan göra ett stort gemensamt collage. Collage kan göras till olika teman till exempel till temat känslor, temat om funktionsnedsättningen eller temat om andras reaktioner.

Ett sätt att göra collage är att gruppledaren ritar stora konturbilder av barn och så får barnet välja en som är barnet själv och en som är syskonet med funktionsnedsättning. Därefter börjar själva arbetet med collaget och barnet kan rita, klippa bilder ur tidningar eller välja bland bilder som gruppledarna förberett innan och klistra in dem i sitt collage. Barnet väljer bilder som stämmer in på barnet själv och bilder till sin syster eller bror med funktionsnedsättning. Denna övning kräver mycket förberedelse och att gruppledarna innan har tagit fram material och bilder som syskonen kan använda. Om man vill prata om funktionsnedsättningen behövs bilder som på olika sätt illustrerar den. Vår erfarenhet är att detta är en uppgift som fångar barnen och som de tar sig an med stor intensitet. Erfarenheten är också att uppgiften tar mer tid än man kanske i förstone tror och att det är viktigt att ge uppgiften rejält med tid.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)