Frågor

Barn som har en syster eller bror med funktionsnedsättning har ofta många frågor. Det behöver inte betyda att de tycker att den annorlunda syskonsituationen är problematisk, men det betyder att barnen söker kunskap och svar.

När man pratar om barns frågor kan man om man vill låta barn gradera om frågan är lätt, svår eller mittemellan, då får den vuxne som ska svara en uppfattning om hur barnet bedömer frågan. För syskon i förskoleålder kan gruppledaren skriva frågorna som barnen ställer. Lätta frågor kan skrivas på grönt papper, mittemellan på gult och svåra på rött papper. Frågor som kommit upp är till exempel: Varför fick min syster/bror sin funktionsnedsättning? Vad hände? Varför blev jag frisk? Kan jag också få det? Går det över? Vad hjälper? Hur blir det när han/hon blir stor?  Barnen kan få svar på sina frågor från en förälder, från läkare eller direkt i samtalsgruppen.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)