Syskon 7-12 år

Detta är en ålder när barnet alltmer börjar riktar sina intressen och aktiviteter utåt, utanför familjen. Det är en på många sätt sårbar ålder när kontakter växer och barnet ser och jämför sig med andra familjer.

Det är också en ålder när barnet får en ökad insikt både om sig själv, om sitt syskon och om sin familjesituation. För barnet blir det tydligt att jag är syskon i en annorlunda syskonrelation. Frågorna om varför kommer på nytt och syskon vill på en djupare nivå veta varför deras syster eller bror fått sin sjukdom/funktionsnedsättning och vad den innebär både nu och i framtiden. De får frågor från kamrater och behöver kunna svara på kamraters frågor. Många syskon uttrycker nu också själva att de vill träffa andra i samma situation.

Från arbete med barn i den här åldern och också från forskningen vet vi att samtal i familjen och att kunna prata öppet om sjukdomen eller funktionsnedsättningen är ett starkt skydd. Vi vet också att ju mer kunskap syskonet har desto bättre syskonrelation. 7-12 åringar är periodvis inåtvända och grubblande och många barn försöker nu på olika sätt själva och utan att berätta ta hand om sig själva och bemästra sin situation. Det är därför viktigt att insatser till de yngre skolbarnen, precis som för förskolebarnen, formas i ett familjeperspektiv och med föräldrar som bas.

Text: Christina Renlund

Jag blev storasyster till min storasyster

Jag blev storasyster till min storasyster
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)