Slutrapport om Syskonprojektet

Ett mycket ambitiöst och väl genomfört projekt med flera aktörer lämnar härmed sin slutrapport. Att ge barn många möjligheter att berätta om sin situation som syskon och kunna uttrycka sina tankar och funderingar har varit utgångspunkten för arbetet. Det vi vet är att syskonets kärlek till sin bror eller syster med funktionsnedsättning är villkorslös samtidigt som känslan av att lätt hamna i skuggan också finns.

Vårt projekt är nyskapande inom områden där kunskap om syskon saknats.

Vi har:

Utvecklat en helt ny verksamhet för syskon inom barnhabiliteringen i Stockholm, nämligen genomfört syskongrupper för förskolebarn med parallell föräldragrupp.

Utarbetat kunskapsformulär med frågor till barn och deras föräldrar i syfte att få veta vad och hur mycket barnet vet om syskonets funktionsnedsättning.

Utvecklat nya arbetsmetoder, samtalsteman och konkreta samtalsverktyg som stöd för dialog med barnet, som kan användas av yrkesverksamma och föräldrar.

Utarbetat idéhäften som ska ses som inspirationskälla när man vill starta verksamhet för syskon, inom barnhabiliteringen, för dem som har möjlighet att anordna läger för äldre syskon och för intresseföreningar som vill engagera sig i frågor kring syskon.

Producerat animerade filmer med berättelser om vardagshändelser i familjer. Fem engagerade föräldrars berättelser är omarbetade till manus.

Skapat en egen hemsida för alla som är intresserade av syskonfrågor. På hemsidan finns publicerat allt som gjorts i projektet liksom litteratur, forskningsrapporter, aktuella händelser mm.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)