Länkar till webbplatser

Hänvisning till webbplatser som uppmärksammar syskon

www.amcforeningen.se
Intresseförening som ingår i Riksförbund För Sällsynta Diagnosgrupper.

www.arvsfonden.se 
Fonden finansierar nyskapnade och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

www.frambu.no
Kompetenscentrum sällsynta diagnoser, Norge

www.foraldrakraft.se
Tidning om barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

www.habilitering.nu
Habilitering& Hälsa Stockholm

Riksförbundet Attention
Riksförbund i Sverige, barn, ungdomar, vuxna med AD/HD, Damp

www.compassen.se
Webbsajt som vänder sig till personer med AD/HD och deras anhöriga

www.funktionshinder.se
FH-relaterat, Familjeliv och Assistans

www.uppsatser.se
Översikt

www.autismforum.se
Bevakar kunskapsutveckling, nära kontakt med verksamheter och intresseföreningar

www.poms.nu
Handikappsykologernas yrkesförening

www.sahlgrenska.se 
Bl a informationsfoldrar för syskon, föräldrar, personal

www.funkaportalen.se
Stiftelsen Funka, att stärka funktionshindrades inflytande över sitt eget liv

www.familjeliv.se
Sveriges största familjesajt

www.allmannabarnhuset.se
Stiftelse med uppdrag att stödja socialt utsatta barn

www.hso.se
Handikappförbundens startsida

www.bo.se
Samtal med barn och unga

www.barncancerfonden.se
Syskonstödjare

www.lul.se
Rapporter, att ge syskon utrymme

www.unicef.se
Barnkonvention

www.sweden.gov.se
Strategi för att stärka barns rättigheter

 www.folkhalsomyndigheten.se
Barns och ungas uppväxtvillkor

www.lio.se
Barn som anhöriga till ett syskon med funktionshinder

www.siblingsupport.org
Webbsajt med bas i Seattle sedan 1990

www.ncbi.com
National Center for Biotechnology Information, artiklar om syskon

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)