Arbetsmaterial

Hur kan vi stödja och stärka syskon?

Det finns självklart inte något entydigt svar på hur mycket man kan eller ska säga till barn om svåra frågor eller i särskilda situationer. Vi vet dock att det är viktigt att samtala för att göra verkligheten mer begriplig.

Att kunna prata om stora frågor i familjen är för barn en stark skyddsfaktor. Att leda och hjälpa barn att samtala om svåra frågor med hjälp av olika material gör det lättare för dem att förstå och kunna handskas med sin värld. På så sätt gör vi dem också tryggare. Det är vårt ansvar som vuxna att hjälpa barn med detta.

Ta del av våra förslag på samtalsteman och verktyg för samtal.

Samtalsteman

Här beskrivs förslag på teman för att samtala med syskon om ett annorlunda syskonskap.

Samtalsteman

Samtalsverktyg

Här presenteras konkreta arbetssätt som använts i tidigare syskonprojekt och Ågrenskas arbete med syskon.

Samtalsverktyg

Idéhäften

Här hittar du idé- och metodhäften som kan ge inspiration och information till dig som vill starta syskonverksamhet.

Idéhäften
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)