Idéhäften

Här hittar du idé- och metodhäften som kan ge inspiration och information till dig som vill starta syskonverksamhet.

Ett idéhäfte om syskon för intresse- och anhörigföreningar

Detta idéhäfte kan ge inspiration och hjälp till intresseföreningar som vill sätta fokus på syskon och deras upplevelser och tankar. Häftet är tänkt att ge vägledning och konkret stöd när föreningar i samarbete med professionella vill planera och genomföra träffar med syskontema. Häftet visar många sätt att prata, även med små syskon.

Idéhäfte för intresse- och anhörigföreningar, pdf, öppnas i nytt fönster


Ett metodhäfte om lägervistelse för skolbarn, ungdomar och unga vuxna 

Detta metodhäfte syftar till att ge inspiration och information till andra, som vill starta syskonverksamhet.

Häftet bygger på Ågrenskas erfarenheter av att anordna syskonvistelser i form av läger. Arbetsmetoder och upplägg som beskrivs är en kombination av metoder från Ågrenskas arbete med syskon och de metoder som finns beskrivna i Christina Renlunds bok "Litet syskon".

Ett metodhäfte om lägervistelse för skolbarn, ungdomar och unga vuxna som har en syster eller bror med funktionsnedsättning, pdf, öppnas i nytt fönster.


 Idéhäfte om grupper för små barn 

IIdéhäfte om grupper för små syskon med parallell föräldragrupp, pdf öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)