Samtalsverktyg

Här presenteras konkreta arbetssätt som använts i tidigare syskonprojekt och Ågrenskas arbete med syskon.

Samtalsverktyg är konkreta stödverktyg i samtal som gör det lättare för barnet att berätta. Själva sättet att använda samtalsverktygen kan varieras och verktygen är användbara för att prata om olika teman.

Samtalsverktygen som beskrivs här kan användas för barn från 3 ½ upp till äldre barn och vuxna.

När barn får berätta med stöd av samtalsverktyg ökar ofta känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det hjälper barnet att skapa en känsla av sammanhang.

Samtalsverktygen kan användas i samtal med barn i grupp, i individuella samtal med barn och i samtal med barnet i sin familj. Det är viktigt att före samtalet ha tänkt igenom och planerat vilka verktyg man vill använda och varför. På så sätt får samtalsverktygen ett tydligt temaanknutet syfte.


Svårt eller till hjälp i syskonrelationen

Det här är en metod för att sätta ord på det svåra eller det som hjälper i syskonrelationen och dela erfarenheter med varandra.

Svårt eller till hjälp i syskonrelationen

Samtalsbilder

Bilder som visar konkreta situationer och händelser att samtala utifrån.

Samtalsbilder

Handen

En metod för att stärka självkänslan.

Handen

Framtidsbilder

Här presenteras en övning för att prata om nuet och framtiden.

Framtidsbilder

Cirkeln

En bild på en cirkel som barnet skriver eller ritar i för att prata om känslor.

Cirkeln

Berättelsebok

Att göra en bok med barnets berättelser är ett sätt att prata med barn om stora frågor eller särskilda händelser.

Berättelsebok

Känslor

Här beskrivs material som kan användas för att göra känslor konkreta och koppla samman känslor med olika situationer.

Känslor

Djurfamiljer

Djurfamiljer, små dockor eller andra figurer kan användas i lek utifrån olika givna situationer.

Djurfamiljer
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)