Idéhäften

Idéhäften har tagits fram inom arvsfondsprojektet, "Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon". Syftet med häften är att ge inspiration och information till andra, som vill starta syskonverksamhet.

Ett idéhäfte om syskon för intresse- och anhörigföreningarVi hoppas att detta idéhäfte ger inspiration och hjälp till intresseföreningar som vill sätta fokus på syskon och deras upplevelser och tankar. Häftet är tänkt att ge vägledning och konkret stöd när föreningar i samarbete med professionella vill planera träffar med syskontema. Häftet vill visa att det är möjligt för intresseföreningar att vid träffar och helgvistelser prata med syskon, även med små syskon, och visar många sätt att prata med barn.

Idéhäfte för intresse- och anhörigföreningar, pdf, öppnas i nytt fönster


Ett metodhäfte om lägervistelse för skolbarn, ungdomar och unga vuxna som har en syster eller bror med funktionsnedsättning

Detta metodhäfte har tagits fram inom Arvsfondsprojektet ” Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon”. Syftet med häftet är att ge inspiration och information till andra, som vill starta syskonverksamhet.

Inom projektet har Ågrenskas uppgift bland annat varit att anordna syskonvistelser för skolbarn 12-16 år, ungdomar 14-19 år och unga vuxna 19-33år . Vistelserna har genomförts i lägerform om fyra dygn. För åldersgruppen 12-16år ingick även en uppföljningshelg och två uppföljningsdagar. För de unga vuxna genomfördes vistelsen under en helg.
Program och innehåll för vistelserna har utarbetats av Ågrenskas barnteam.

Arbetsmetoder och upplägg är en kombination av metoder för Ågrenskas tidigare arbete med syskon, av de metoder som finns beskrivna i Christina Renlunds bok "Litet syskon" samt av den övriga kunskap, som tillförts tack vare projektet.

Ett metodhäfte om lägervistelse för skolbarn, ungdomar och unga vuxna som har en syster eller bror med funktionsnedsättning, pdf, öppnas i nytt fönster.


Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting

IIdéhäfte om grupper för små syskon med parallell föräldragrupp, pdf öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)