Litteratur

Referenslitteratur

Allmänna Barnhuset: Jag finns också. Om att vara syskon till barn och ungdomar med svår sjukdom eller funktionshinder. (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2005)
Antonovsky, Aaron: Hälsans mysterium (Natur & Kultur, nyutgåva 2005)
Forinder, Ulla & Hagborg, Elisabeth: Stödgrupper för barn och ungdomar (Studentlitteratur, 2008)
Gillispie, Annika, Grönkvist, Sofia, Hedrenius, Sara, Polfeldt, Lotta: Stödja familjer i kris. Att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar (Gothia Förlag 2012)
Nordgren, Granat, Andersson, Persson, Persson: Att ge syskon utrymme, manual för syskonprogrammet Barn och vuxenhabiliteringen Landstinget I Uppsala län.
Raundalen, Magne, Schultz, Jon-Håkon: Kan vi prata med barn om allt: de svåra samtalen (Studentlitteratur, 2010)
Renlund, Christina: Litet syskon (Gothia Förlag, 2009)
Renlund, Christina: Doktorn kunde inte riktigt laga mig (Gothia Förlag, 2007)

Böcker för barn

Ahlbom, Jens: Jonatan på Måsberget (Penndraget, 2008)
Gorrod, Louis: Min bror är annorlunda (Riksföreningen autism, 2003)
Khayati, Anneli: Kärlek med Vilma och Loppan, Modigt med Vilma och Loppan, Tillsammans med Vilma och Loppan (Olika förlag, 2011)
Morell, Inga-Lill: Tänk om (Rädda Barnen, 1994)
Polleryd, Kicki: Rut och Randi (Norlén & Slottner, 2006)
Rey, Margaret: Pricken (Rabén & Sjögren, 1945)
Stark, Ulf och Höglund, Anna: Pojken, flickan och muren (Berghs, 2011)
Sindt, Ulf och Tollerup, Mimi: Lillbrorsan och jag (Alfabeta, 2004)
Kruusval, Catarina : Fia och djuren, alla ska vara med (Eriksson & Lindgren, 2008)
Stalfelt, Pernilla: Alla barns rätt: en bilderbok om Barnkonventionen Rabén & Sjögren 2010)
Stalfelt, Pernilla: Vem är du? En bok om tolerans (Rabén & Sjögren 2012)

Böcker för tonåringar och vuxna

Alwin, Ann-Marie: Ensam på insidan; syskon berättar (Studentlitteratur, 2008)
Blomgren, Frida: Annorlunda syskon (ICA Bokförlag 2010)
Blomgren, Frida: Syster sällsynt och jag och livet (Atremi, 2007)

Tre idèhäften

Tre idé- och metodhäften har tagits fram i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Se länkarna nedan.

Ett idéhäfte om grupper för små syskon med parallell föräldragrupp
Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.

Ett idéhäfte om syskon för intresse- och anhörigföreningar
Christina Renlund och Camilla Björk, AMC-föreningen

Ett metodhäfte om lägervistelse för ungdomar och helgträffar för unga vuxna
Gunilla Jaeger, Ågrenska Göteborg

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)