Syskon

Syskonrelationen är i allmänhet den relation man har längst i livet. Som syster eller bror hamnar man lätt i skymundan eftersom barnet med funktionsnedsättning av naturliga skäl kräver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet.

Föräldrarna själva känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning
de skulle vilja för syskonen. Forskning kring syskonperspektivet visar på behov av att stödja barn som har syskon med funktionsnedsättningar. Ett flertal studier visar att syskon har bristfällig kunskap om sin systers/brors sjukdom/funktionsnedsättning och vilka effekter denna ger. Övergripande syfte med projektet är att lyfta fram syskonens situation och behov samt att skapa verktyg och modeller för att syskon till barn med funktionsnedsättning bättre ska kunna bemästra sin situation.

Små syskon

Barn vet saker som vuxna inte vet

Små syskon

Syskon 7-12 år

Detta är en ålder när barnet alltmer börjar riktar sina intressen och aktiviteter utåt, utanför familjen.

Syskon 7-12 år

Tonåringar

Att vara tonåring och ha ett syskon med funktionsnedsättning

Tonåringar

Vuxna syskon

Unga vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning

Vuxna syskon
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)