Tonåringar

Att vara tonåring och ha ett syskon med funktionsnedsättning

I tonåren är man mån om att passa in i kamratgruppen. Ofta drar sig tonåringen ifrån familjen och orienterar sig mot kompisarna. Man formar sin identitet, prövar ”vem är jag?”Tonåringen pendlar mellan frigörelse och större självständighet och behovet av familjen som den trygga basen.

Föräldrar kan känna frustration över att tonåringen drar sig undan och inte verkar vilja prata om de känslor och tankar som väcks av syskonet. Det är svårt för tonåringen själv att starta ett samtal kring sin upplevelse, man vill inte ge föräldrarna ytterligare bekymmer.

Behov av kunskaper – behov av samtal

Många tonåringar vet inte så mycket om syskonets funktionsnedsättning, de känner många gånger inte till vilken diagnos syskonet har. Föräldrarna har säkert berättat, men man behöver ta upp frågan med jämna mellanrum, eftersom en del information faller i glömska och förmågan att förstå blir större ju äldre man blir och nya frågor väcks. Vi vet att det är viktigt med kunskap och vana vid att använda orden så att man på ett avspänt sätt kan förklara för kompisar och andra som frågar – eller ser ut att vilja fråga - varför syskonet t.ex. gör som det gör. Ju mer man vet om syskonets svårigheter desto tryggare kan man vara när andra undrar.

Tonårssyskon behöver uppmärksamhet och bekräftelse även om de inte så tydligt signalerar det. De kan ofta känna outtalade krav på att vara duktiga.

Vill föräldrarna att hela familjen ska göra saker tillsammans, kan det bli en jobbig situation för syskonet . Som tonåring vill man minst av allt väcka negativ uppmärksamhet. Att skämmas för sitt syskon ger skuldkänslor och man behöver bli respekterad för att man inte vill utsätta sig för det.

Många tonårssyskon har aldrig träffat andra syskon med samma upplevelser. Det är då lätt att tro att de egna upplevelserna är unika och lättnaden är stor när man upptäcker att andra ha samma erfarenheter. Att möta andra och få möjlighet att samtala med andra öppnar upp för tankar kring känslor och upplevelser som hänger ihop med situationen i familjen där ett av barnen har en funktionsnedsättning och ofta står i centrum.

Text: Karin Wallgren

Att få ingå i en syskongrupp

Att få ingå i en syskongrupp

En temadag för syskon i tonåren – erfarenheter och exempel på upplägg

En temadag för syskon i tonåren – erfarenheter och exempel på upplägg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)