Vuxna syskon

Unga vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning

Kanske är det inte förrän i vuxen ålder det blir uppenbart på ett mera medvetet plan att syskonet med funktionsnedsättning har haft en så dominerande roll i familjen. Att intellektuellt förstå att det skett utifrån många goda skäl kan vara ganska enkelt, men insikten kan ändå vara smärtsam. Kanske levde man med både sorg och ilska under ytan. Man kan känna besvikelse för att föräldrarnas ork inte riktigt räckt till - man har inte fått så mycket uppskattning man behövt. Men det kan också vara så att man förstår vidden av föräldrarnas insatser och uppoffringar för att barnen skulle få det bra - alla barnen.

Det unga vuxna syskonet kan också precis som under tonårstiden gripas av sorg över att syskonet inte är som ”ett vanligt” syskon som man kan ha en nära kontakt med, ha kul med och göra mycket tillsammans med. Man har förmåga att både ha visst perspektiv på uppväxtåren och är också i en fas när man funderar över hur den egna framtiden ska bli. Det går att se likheter med andra personers upplevelser, men också skilja ut vad som är unikt för den egna familjen.                                          
Tankar om framtiden blir påtagliga. Hur blir det när inte föräldrarna orkar längre? Är det jag som ska ta över ansvaret? Man kan känna sorg över det som blir så uppenbart att syskonet kan gå miste om, men också stor glädje och samhörighet över det som präglar den egna familjens unika situation. Tankarna om att bilda egen familj och få egna barn börjar bli aktuella. Frågan kring eventuell ärftlighet blir viktig.  Existentiella frågor dyker upp: ”Varför blir människors villkor så olika? Vad är ett gott liv? Varför mitt syskon och inte jag?”

Ofta känner sig syskon som har en syster eller bror med funktionsnedsättning mer mogna än sina jämnåriga. De har erfarenheter och kunskaper som inte deras kamrater har. De har fått förståelse för personer som är lite ”annorlunda” och tar inte heller allt för givet utan har en förståelse och en beredskap för livets nyckfullhet. Många har fått en förmåga till inlevelse i livsvillkoren för dem som inte har det så lätt i livet. Det är insikter och erfarenheter som sätter spår i deras personligheter och som kan berika dem som människor.

Text: Karin Wallgren

Systerns assistenter krånglade och resan fick ställas in

Systerns assistenter krånglade och resan fick ställas in
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)