Projektansökan till Arvsfonden

Ågrenska har beviljats projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett större projekt om syskon till barn med funktionsnedsättning. Projektet ska genomföras i samarbete med Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, AMC-föreningen samt författaren Christina Renlund.

Projektet är en fortsättning på tidigare inskickad ansökan och baseras i stor utsträckning på den bok som delprojekt 1 avsåg. Boken ”LITET SYSKON” är att betrakta som kunskapsunderlag och ligger till grund för mycket av den verksamhet som är tänkt att bedrivas inom ramen för delprojekt 2.

Relaterad information

Utskriftsvänligt dokument av projektansökan, pdf, öppnas i nytt fönster
Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Under år 2010 genomfördes en kartläggning och nulägesbeskrivning av pågående syskonverksamhet inom landstingen och regioner.

Utskriftsvänliga dokument av kartläggningen, pdf-filer öppnas i nytt fönster

Följebrevet till enkätfrågor

Enkätformulär

Sammanställning av enkätfrågor

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)