Syskonkärlek 2009-2012

Ågrenska fick 2009-2012 projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt om syskon till barn med funktionsnedsättning.

Projektet genomfördes i samarbete med Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, AMC-föreningen samt författaren Christina Renlund. Det var en fortsättning på tidigare inskickad ansökan och baserades i stor utsträckning på boken "Litet syskon" som delprojekt 1 avsåg. 

Relaterad information


Projektansökan, Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon (pdf, öppnas i nytt fönster)

Under år 2010 genomfördes en kartläggning och nulägesbeskrivning av pågående syskonverksamhet inom landstingen och regioner. Här finns dokument från kartläggningen:

Följebrevet till enkätfrågor (pdf, öppnas i nytt fönster)

Enkätformulär (pdf, öppnas i nytt fönster)

Sammanställning av enkätfrågor (pdf, öppnas i nytt fönster)

Dokumentation från projektet:

Slutraport, Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon (pdf, öppnas i nytt fönster)

Webbtexter om syskon (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)