Syskongrupper

Inom ramen för projektet ”Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon” pågår under den treåriga projekttiden gruppverksamhet för syskon i olika åldrar och inom olika verksamheter.

Syskongrupper Stockholm barn 3-6 år

Inom ramen för projektet ”Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon” pågår under den treåriga projekttiden gruppverksamhet för syskon i olika åldrar och inom olika verksamheter.

Syskongrupper Stockholm barn 3-6 år

Syskonvistelser Ågrenska, ungdomar 12-16 år

Planering och förberedelser inför syskonvistelsen på Ågrenska februari 2011

Syskonvistelser Ågrenska, ungdomar 12-16 år

Syskonvistelser Ågrenska, unga vuxna

Syskonhelg för unga vuxna på Ågrenska i juni 2011

Syskonvistelser Ågrenska, unga vuxna

Helgläger, AMC

Kursvistelse med syskontema, AMC – augusti 2010

Helgläger, AMC
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)