Adhd-konsulent


Andreas Svensson

Adhd-konsulent, specialpedagog


Fotograf: Mette Larsen

Adhd-konsulenten ger information och vägledning till dig som är förälder, arbetar som personal eller av andra anledningar behöver mer kunskaper om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Konsulenten kan bidra med kompetensutveckling för personal i förskola eller skola, socialtjänst, försäkringskassa, kyrka, kriminalvård, föreningar och andra sammanhang. Det kan ske som föreläsningar för personalgrupper eller konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam. Adhd-konsulten kan också ge information till enskilda elever eller medverka vid föräldramöten med mera.

Adhd-konsultenten drivs av Ågrenska med bidrag från Göteborgs kommun och vänder sig till personer i Göteborg.

Göteborgs stad-Logo

 

 .

Relaterad information

 
PRESENTATIONER FRÅN KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

Adhd och autism i vardagen, del 1 - ht 2022 (länk öppnas i nytt fönster)

Adhd och autism i vardagen, del 2 - ht 2022 (länk öppnas i nytt fönster)

NPF och selektivt ätande, A. Svensson - ht 2022 (länk öppnas i nytt fönster)

NPF och selektivt ätande, E. Lindell - ht 2022 (länk öppnas i nytt fönster)

NPF i förskolan - vt 2022 (länk öppnas i nytt fönster)

RIKSFÖRBUND OCH INTRESSEORGANISATIONER

Riksförbundet Attention (länk öppnas i nytt fönster)
Autism & Aspergerförbundet (länk öppnas i nytt fönster)

KURSER OCH UTBILDNINGAR PÅ ÅGRENSKA
Kursprogram

Kurspaket NPF

Ett digitalt kurspaket som ger dig kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) hos barn och unga, metoder och verktyg samt möjligheter till reflektion och dialog med dina kollegor.

Kurser och föreläsningar

Här hittar du kurser eller kortare föreläsningar för dig som möter barn och unga med funktionsnedsättning i ditt yrke.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)