Brukare

Mer än bara personlig assistans. Ågrenska driver en brukarstyrd assistans utan vinstintresse som satsar stort på assistenters handledning och utbildning.


Ågrenska Personlig Assistans


Vi arbetar med personlig assistans

Personal assistans
Anders Sandegård

Verksamhetschef Ågrenska Assistans

Louise Jeltin

Assistanssamordnare och koordinator Familje- och vuxenverksamheten

Wilma Hemgren

Assistanssamordnare

Anna Johannesson

Assistanssamordnare

Elina Feurst

Assistanssamordnare

Julia Elfström

Assistanssamordnare

Agneta Jonsson

Ekonomi och löner Assistans

Assistans på dina villkor

Hos oss utformar du din assistans efter dina behov. Vi tror att en assistans på den assistansberättigades villkor också är en trygg och bra assistans. För att leva upp till dina förväntningar vill vi lära känna dig. Ibland kallas det brukarstyrd assistans. Det innebär att dina önskemål är viktigare än våra rutiner. Hos oss har ingen kund sin assistans anordnad på precis samma sätt som någon annan eftersom varje människas situation är unik.

Planering och uppföljning

Ett assistansuppdrag startar med upprättande av en genomförandeplan. Planen är ett aktivt dokument som vi arbetar med på arbetsplatsträffar och vid årliga uppföljningar. Detta är ett samarbete mellan den assistansberättigade, arbetsledare och Ågrenska. Vi arbetar alltid med lokala arbetsledare, vilket innebär att assistansanvändaren själv eller någon som känner assistansanvändarens behov väl, fungerar som lokal arbetsledare åt de personliga assistenterna.

Om den assistansberättigade är ett barn är ofta en förälder arbetsledare, men det kan också vara en assistent. Det utgår ersättning för arbetsledaruppdraget.

Vad som är arbetsgivarens (Ågrenska) och den lokale arbetsledarens uppgifter regleras i varje enskilt fall. Det varierar hur mycket assistansberättigade/legala företrädare/arbetsledare vill göra själv, men Ågrenska hjälper gärna till med att lägga scheman, rekrytera, ansökningar, myndighetskontakter, överklagande, arbetsplatsträffar, utbildning, och handledning.

Dina assistenter

Det är du som assistansberättigad (eller företrädare) som avgör vem som arbetar som assistent,
när assistansen skall utföras och vilka arbetsuppgifter som gäller. När vi sätter ut annonser för
att söka assistenter är alltid den assistansberättigade (eller företrädare) med och utformar annons och väljer assistent.

Vi tar mycket väl hand om dina personliga assistenter genom att erbjuda kollektivavtal, friskvård, bra lön, handledning och ambitiös utbildning. Dels erbjuder vi en generell utbildning kring bland annat yrkesroll, förflyttningsteknik, hjärt- och lungräddning och dels mer specifik utbildning där du själv avgör vilken kunskap dina assistenter behöver.

Inget fusk

Ågrenska redovisar öppet alla intäkter och utgifter kring assistansen och följer alla lagar om hur assistansersättningen ska hanteras. Ågrenska har ett tätt samarbete med försäkringskassan och kommuner kring ansökningar, beslut, överklaganden och utbetalningar.

Tillstånd

Ågrenska har sedan 2011 tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans.

Därför valde jag Ågrenska

Kommentarer från brukarenkäter

”Engagemang, ordning och reda, stor kunskap, alltid snabb återkoppling.”
”Som assistansbolag ger Ågrenska ett tryggt och säkert intryck.”
”Otrolig kompetens, alltid engagerade och värnar om den assistansberättigade.”
”Lätta att få kontakt med hjälpsamma med det som behövs.”

Kompetensutveckling

Vår ambition är att alla personliga assistenter ska komma till Ågrenska på de olika utbildningar vi erbjuder. Det kan till exempel handla om grundläggande utbildning, handledning, förflyttningsteknik, HLR eller arbetsledarutbildning.

För assistenter som arbetar med sällsynta diagnoser har Ågrenska unika möjligheter att erbjuda utbildning. Det är heller inte ovanligt att assistenter har behov av och erbjuds utbildning utöver den som Ågrenska arrangerar.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)