Daglig verksamhet

Ågrenskas dagliga verksamhet erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och social gemenskap i en tydlig och greppbar miljö där alla blir sedda.


Joachim Hilvenius

Ansvarig daglig verksamhet


Joachim Hilvenius

Kvalitativa mål

Vi vill främja delaktighet och självständighet genom att ta hänsyn till varje individs möjligheter. Vi arbetar för att stärka relationerna till andra på arbetsplatsen och att varje individ ska känna att han eller hon ingår i ett socialt sammanhang.

Vi erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter som passar personens ålder. Alla arbetsuppgifter är viktiga och bidrar till att Ågrenska fungerar och är välskött.

Den teoretiska grunden finns i nationella och internationella styrdokument, på vilka alla Ågrenskas verksamheter baseras.

Arbetsinnehåll

Uppgifterna ingår i Ågrenskas serviceavdelning och består till exempel av arbete med fastighetsskötsel lokalvård, och trädgårdsarbete. Arbetsuppgifterna anpassas till den enskildes möjligheter och behov och bestäms i dialog med var och en. Vi har långsiktig planering av innehåll och utveckling i arbetet. Vi vill främja deltagarnas intressen, stimulera och utveckla förmågor.

Varje person har en fast handledare och en bestämd ersättare vid dennes frånvaro. Handledaren har pedagogisk utbildning och lång erfarenhet som arbetsledare för personer med funktionsnedsättning.

Social gemenskap

Personalen på Ågrenska har många olika yrken och gedigna arbetslivserfarenheter. Flera anställda har funktionsnedsättningar. Vi har flera olika arbetsgrupper och verksamheter där deltagarna på daglig verksamhet kan känna tillhörighet och arbetsgemenskap. Alla arbetar tillsammans, deltar i personalmöten, gemensamma aktiviteter på och utanför Ågrenska, till exempel studieresor.

Målgrupp för daglig verksamhet

Vuxna med intellektuella och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, även i kombination med lindriga rörelsehinder.

Ålder

19 till 65 år

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)