Familjestödsenheten

Vi vänder oss till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till exempel adhd och autism. Diagnos är inget krav för att kontakta oss.

Vårt syfte är att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt bidra till att minska isolering och utanförskap. Vi erbjuder kurser, träffar, individuella stödsamtal och rådgivning.

Familjestödsenheten drivs av Ågrenska med bidrag från Göteborgs Kommun och vänder sig till familjer i Göteborg.

Du når oss säkrast genom att maila familjestodsenheten@agrenska.se

Karin Lilja, socionom, 0708-225 096
Stina Wennergren, socionom, 0730-768 911

Göteborgs Stad-Logo

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)