Familjevistelser

Vistelserna riktar sig till familjer, som har barn med sällsynta diagnoser och erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.


Familjeverksamheten


Vi arbetar på Familjeverksamheten

Gruppbild-Foto
AnnCatrin Röjvik

Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten

Annica Harrysson

Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten

Cecilia Stocks

Socionom, koordinator Familje- och vuxenverksamheten

Elisabeth Arvidsson

Administratör, Familje- och vuxenverksamheten

Folder familje- och vuxenvistelser 2020

Familje- och vuxenvistelser 2020, pdf öppnas i nytt fönster

Ansökningsblanketter och mer information hittar du under respektive diagnos, se nedan.

Vill du bli kontaktad om vi arrangerar vistelse för en specifik diagnos?

Genom att fylla i vårt kontaktformulär ger du oss möjligheten att håller dig informerad om det planeras vistelser eller utbildning kring en specifik diagnos.
Kontaktformulär

Vad är Ågrenskas familjevistelse?

Vistelserna riktar sig till familjer, som har barn med sällsynta diagnoser. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vi arrangerar drygt tjugo familjevistelser per år och till vistelserna kommer familjer från hela Sverige. Vistelserna utgör ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Hur ser programmen för familjevistelser ut?

Vi samarbetar med landets främsta experter och programmet till varje vistelse skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagande familjers behov.
Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, Munhälsa och munmotorik, syskonrollen samt det stöd samhället kan erbjuda.

Barn och ungdomar har under vistelsen ett program med förskola, skola, och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteter under veckan är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha diagnosen eller att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Hur ansöker man?

Vårdnadshavare ansöker själva till vistelsen, blankett för ansökan finns under respektive diagnos. Vi rekommenderar familjen att tar kontakt med sin habilitering eller behandlande enhet i samband med ansökan. Efter erbjudande om plats är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering av vistelsen, eventuellt resebidrag och tolkkostnad.

Vad kostar vistelsen och vem betalar?

Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HSNG 2017-00311, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2020 är 30,000 kr per familj.
Är familjen i behov av tolk under vistelsen har hemlandstinget betalningsansvar.

Hälso- och sjukvårdsinsats, tillfällig föräldrapenning

Familjevistelsen är en beslutad hälso- och sjukvårdsinsats och är ett led i barnets behandling. Vårdnadshavare som avstår från arbete under familjevistelse kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan vid eventuella frågor angående regler för tillfällig föräldrapenning.

Finns möjlighet för personal och närstående att delta och vad är kostnaden?

Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med den aktuella diagnosen delta i två utbildningsdagar. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans. Information om utbildningsdagarna finns under respektive familjevistelse.

Vistelserna sammanfattas i en Dokumentation

I samband med varje vistelse sammanställs en dokumentation, som kan liknas vid ett temanummer om den sällsynta diagnos som vistelsen handlar om. Den innehåller en bearbetad och sakgranskad sammanfattning från föreläsningarna samt en berättelse om en familj där ett av barnen har den aktuella diagnosen. Dokumentationer publiceras på vår webbplats och är kostnadsfria att ladda ner.
Dokumentationer

Vistelserna presenteras i datumordning med start på hösten 2020

 • Familjevistelse

  4p-deletionssyndromet Monosomi 4p-syndromet, Wolf-Hirschhorns syndrom

  19 okt 11:00 - 23 okt 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Christian Wentzel, barnneurolog och klinisk genetiker. m. fl.>>>
 • Familjevistelse

  Hjärntumör, barn från 13 år

  2 nov 11:00 - 6 nov 13:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn från 13 år och där barnet avslutat sin behandling.
 • Familjevistelse

  Sällsynta genetiska epilepsier

  9 nov 11:00 - 13 nov 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Tove Hallböök, överläkare m. fl.>>>
 • Familjevistelse

  22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom

  23 nov 11:00 - 27 nov 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Christian Wentzel, barnläkare och genetiker m. fl.>>>
 • Familjevistelse

  Coffin-Siris syndrom

  30 nov 11:00 - 4 dec 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Malin Kvarnung, läkare, Med Dr, m. fl.>>>
 • Familjevistelse

  Odiagnostiserade progredierande hjärnsjukdomar

  7 dec 11:00 - 11 dec 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Niklas Darin, professor, överläkare m. fl.>>>
 • Familjevistelse

  Epidermolysis bullosa, EB

  14 dec 11:00 - 18 dec 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Marie Virtanen, Hudläkare m. fl.>>>
 • Familjevistelse

  Sotos syndrom 2021

  18 jan 11:00 - 22 jan 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Barbro Westerberg, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Fenylketonuri, PKU 2021

  25 jan 11:00 - 29 jan 12:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Rolf Zetterström, överläkare m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Noonans syndrom 2021

  1 feb 11:00 - 5 feb 16:15
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Jovanna Dahlgren, överläkare m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Fragilt X-syndromet 2021

  8 feb 11:00 - 12 feb 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Britt-Marie Anderlid, professor, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  22q11-deletionssyndromet 2021

  1 mar 11:00 - 5 mar 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Sólveig Óskarsdóttir, överläkare, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  CDG-syndrom 2021

  8 mar 11:00 - 12 mar 12:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Erik Eklund, docent, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Hjärntumör, barn under 13 år

  15 mar 12:00 - 19 mar 14:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn under 13 år och där barnet avslutat sin behandling.
 • Familjevistelse

  Retts syndrom 2021

  12 apr 11:00 - 16 apr 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Barbro Westerberg, överläkare, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Cri du chat-syndromet 2021

  3 maj 11:00 - 7 maj 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Anna Lindstrand, överläkare, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Spinal muskelatrofi typ 1 och 2, 2021

  17 maj 11:00 - 21 maj 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Christopher Lindberg, genetiker, överläkare, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Jouberts syndrom 2021

  24 maj 11:00 - 28 maj 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Reidun Stenberg, överläkare, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Smith-Magenis syndrom 2021

  7 jun 11:00 - 11 jun 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Ann Nordgren, docent, m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Sicklecellanemi 2021

  4 okt 11:00 - 8 okt 12:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Peter Priftakis, överläkare, m fl.>>>
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)