Lättläst på engelska

Många personer med sällsynta diagnoser har kognitiva funktionsnedsättningar. Kunskap om den egna diagnosen behövs för att förklara sina behov för sjukvård, Försäkringskassa, LSS-handläggare med flera. Men att söka, hitta och bedöma information om sin diagnos kan vara svårt. Ågrenska har därför gjort lättlästa informationsskrifter om fem olika diagnoser. Här finns de i engelsk version.

 

Williams syndrome, pdf opens in a new window

Klinefelter syndrome, pdf, opens in a new window

Noonan syndrome, pdf opens in a new window

22q11-deletion syndrome, pdf opens in a new window

Neurofibromatosis, type 1, pdf opens in a new window

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)