Lättläst

Många personer med sällsynta diagnoser har kognitiva funktionsnedsättningar. Kunskap om den egna diagnosen behövs för att förklara sina behov för sjukvård, Försäkringskassa, LSS-handläggare med flera. Men att söka, hitta och bedöma information om sin diagnos kan vara svårt. Ågrenska har därför gjort Lättlästa informationsskrifter om fem olika diagnoser.

 

Williams syndrom pdf öppnas i nytt fönster

Klinefelters syndrom, pdf, öppnas i nytt fönster

Noonans syndrom, pdf öppnas i nytt fönster

22q11-deletionssyndromet, pdf öppnas i nytt fönster

Neurofibromatos, typ 1, pdf öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)