Sällsynt profession

Yrkesverksamma delar med sig av kunskap om sällsynta diagnoser. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska tar ett första steg i en satsning på kunskapsspridning kring olika sällsynta diagnoser. Informationsfilmer där flera av landets ledande experter medverkar och delger sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Tanken bakom filmerna är att erbjuda viktig information på ett lättillgängligt sätt.  Det är viktigt att hjälpa till att öka kunskapen hos alla som är berörda av sällsynta diagnoser och vår plan är att successivt bygga ut plattformen med fler filmer.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Logoped Åsa Mogren berättar om munnens funktion, träning av munnens muskler, känsel och tuggförmåga vid sällsynta diagnoser

Se filmen

Genetik och sällsynta diagnoser

Sällsynta diagnoser beror på förändringar i arvsmassan. Genetiker Britt-Marie Anderlid ger dig grunden och mer därtill. Filmen är textad på Svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Se filmen

"Människor tittar för att de är nyfikna"

"Hur ska jag stärka mitt barn som har ett ovanligt utseende? Det är en fråga som psykologen och psykoterapeuten Charlotte Andersson får från föräldrar till barn med sällsynta diagnoser. - Samtala och lyssna på ditt barn, uppmuntra barnets intressen, säger hon."

Se filmen

Fem filmer om kognitiva nedsättningar och sällsynta diagnoser

Vid sällsynta diagnoser ingår ofta någon form av kognitiv nedsättning. Johanna Björk berättar om vad som påverkar förmågan att tänka, tolka, uppmärksamma, minnet och vårt språk. Filmerna är textade på svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Se filmen

Sällsynta liv

Filmer där människor som lever med sällsynta diagnoser och närstående medverkar och berättar om sina sällsynta liv.

Se filmer
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)