Mitokondriella sjukdomar 2023 - INSTÄLLD

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Åsa Sunesson, koordinator, 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med mitokondriella sjukdomar. INSTÄLLD

Genom kursen får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kursdagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska och att delta på kursen tillsammans familjer, personal och närstående är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Programmet innehåller föreläsningar kring

  • Medicinska föreläsningar av specialister och profession för den aktuella diagnosen såsom läkare, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, dietist och logoped.
  • Kommunikation; föreläsare från DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.
  • Munhälsa och munmotorik; föreläsning från Mun-H-Center ett nationellt orofacialt kunskapscenter med specialister inom tandvård och logopedi.
  • Pedagogiska erfarenheter; personal från Ågrenska föreläser om pedagogiska konsekvenser, behov och anpassningar i förskola/skola och vardag för den aktuella diagnosen
  • Syskonrollen; personal från Ågrenska föreläser kring syskons upplevelser samt hur man kan stödja och stärka syskon.

Citat från tidigare deltagare

  • "Nu förstår jag bättre och har så mycket mer kunskap. Kursen var specifik men jag kan använda den generellt i arbetet på förskolan"
  • "Mer insikt om sjukdomen som gör att jag kan förstå föräldrarna bättre och bemöta och stötta eleven ännu bättre"
  • "Jag har fått input och idéer om hur vi inom Habiliteringen kan utveckla vår verksamhet för att ännu bättre möta familjernas behov"

Deltagande via länk

Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar som medverkar på familjevistelsen är på plats. Föreläsningarna live-streamas och du ansluter lätt via dator. Kontrollera att datorn har fungerande högtalare, kamera och mikrofon.

Ågrenska Dokumentation

Föreläsningarna sammanfattas i en Dokumentation som är en bearbetad och sakgranskad sammanfattning av föreläsningarna varvat med en berättelse från en familj. Alla dokumentationer finns att läsa på agrenska.se
Dokumentationer

Pris

3 050:- på plats på Ågrenska eller via live-streaming, 1 person
8 950:- via live-streaming 3-7 personer med en uppkopplad enhet.
Priserna är exklusive moms. Avgiften faktureras i efterhand.

Anmälningsvillkor och Dataskyddsförordningen, GDPR

Vi länkarna kan du läsa vilka villkor som gäller vid anmälan och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter.
Läs anmälningsvillkor                  Läs personuppgiftspolicy

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)