16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 1, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig   031-750 91 68  annica.harrysson@agrenska.se
Clary Cameras, administratör                   031-750 91 62  clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med 16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare

Christian Wentzel, Barnneurolog och genetiker, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Marie Karpmyr, dietist, Folke Bernadotte regionhabilitering, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Ingrid Mattsson Müller, logoped DART - kommunikations och dataresurscenter, Göteborg
Paula Hallberg, föreningsrespresentant NOC, Nätverket ovanliga kromosomavvikelser
Petra Boström, psykolog, Folke Bernadotte Regionhabilitering, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Viktor Bjurlid, sjukgymnast, Habiliteringen Frölunda Barn och ungdom, Göteborg
Tandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med 16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

2 april start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
3 april start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)