Neuroblastom 2021

Tid - 2021
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Anna-Karin Björnström, 073-387 27 96, anna-karin.bjornstrom@agrenska.se

Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn som genomgått behandling för Neuroblastom.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökan till familjevistelse, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information
  • Psykosociala aspekter
  • Pedagogik
  • Syskonrollen
  • Information från Barncancerfonden
  • Konsultsjuksköterskans roll
  • Munhälsa

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare
Per Kogner, professor och barnonkolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Ulrika Persson, konsultsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Cristina Eklund, specialpedagog, Folke Bernadotte Regionhabilitering, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Peter Währborg, professor i beteendemedicin, läkare, psykolog, Göteborg
Lena Eskilson Falck, kurator, Regionhabiliteringen, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Föreningsrepresentant, Barncancerfonden Västra
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn som genomgått behandling för Neuroblastom.

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från skola och vård till två utbildningsdagar. Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

Barncancerfonden betalar kursavgift för personal från barnets hemskola.

21 september start 08.15 
22 september start 08.30 med återkoppling till tisdagens program

Anmälan till utbildningsdagarna, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)