Angelmans syndrom

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås PLATSER FINNS KVAR!
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator                       031-750 91 42  cecilia.stocks@agrenska.se
Clary Cameras, administratör                   031-750 91 62 clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Angelmans syndrom

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare, kommer att uppdateras

Maria Forsgren, överläkare, Barnneurologsektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Linda Rahm, leg. sjukgymnast, Habiliteringen Frölunda, Barn och ungdom, Göteborg
Suzanne Steffenburg, överläkare, Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Jan-Erik Broman, docent vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
Eva Holmqvist, Specialistarbetsterapeut, DART-kommunikations och dataresurscenter
Heidi Elisabeth Nag, Spesialpedagog, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Norge
Marianne Lillehagen, specialisttandläkare, Pia Dornérus tandsköterska, Helmine Brattfoss, logoped Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Angelmans syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

1 oktober start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
2 oktober start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)