Bardet-Biedls syndrom

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se
Clary Cameras, administratör , 031-750 91 62 clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Bardet-Biedls syndrom

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, kommer att uppdateras

Föreläsare, kommer att uppdateras

Anna Lindstrand, specialistläkare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, StockholmAnders Sjöström, överläkare Ögonmottagningen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Ingrid Mattsson-Müller, logoped DART kommunikations och dataresurscenter
My Paaske Toolanen, psykolog, Resurscenter syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Magnus Aspdahl, fysioterapeut, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Christina Westerberg och Niclas Ljungberg, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Göteborg
Dietist, dietistmottagningen Drottning Silvias Barn och Undomssjukhus
Marianne Lillehagen, specialisttandläkare, Maria Hall, tandsköterska, Åsa Mogren, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Bardet-Biedls syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

12 november oktober start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
13 november start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)