Barn och ungdomar som insjuknat i stroke

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig   031-750 91 70  anncatrin.rojvik@agrenska.se
Clary Cameras, administratör                   031-750 91 62 clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn som insjuknat i stroke

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öpnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Anna Ekesbo Freisinger, barnneurolog, patientflödeschef Barnneurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Tony Frisk, överläkare, Barnkoagulationsmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Gunilla Drake af Hagelsrum, överläkare,Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Eli Gunnarson, barnneurolog, medicinskt ansvarig för neurorehabiliteringen, Neuropediatriken, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Åsa Fyrberg, logoped, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg/Logopedi, Göteborgs universitet
Catherine Aaro Jonsson, neuropsykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen, Östersund
Maria Rasmusson, fysioterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Susanne Hansson Torgeby, arbetsterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Cristina Eklund, specialpedagog, Folke Bernadotte Regionhabilitering, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Lena Eskilson Falck, kurator, Regionhabiliteringen, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 
Christina Havner, specialisttandläkare, Pia Dornérus, tandsköterska och Åsa Mogren, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Ylva Fälth, socionom, familjeterapeut, Göteborg
Astrid Emker, pedagog, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar som insjuknat i stroke

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

27 augusti start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
28 augusti start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)