Cystisk fibros 2023 - INSTÄLLD

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Åsa Sunesson, koordinator 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se
Demian Bergström, kommunikatör/administratör, 031-750 91 46, demian.bergstrom@agrenska.se

Pris Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2022 är 31 344 kr per familj. Inför 2023 kommer indexuppräkning göras med 2022 års VPI-index.

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn och ungdomar med Cystisk fibros. INSTÄLLD

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

Hur ser programmen för familjevistelser ut

Vi samarbetar med landets främsta experter och programmen skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagarnas olika behov. Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, munhälsa och munmotorik, syskonrollen samt det stöd samhället kan erbjuda.

Barnen och ungdomarna har ett eget program med förskola/skola, samtal och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteterna är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha diagnosen eller att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Vill du bli kontaktad om vi arrangerar vistelse för en specifik diagnos?

Fyll i vårt kontaktformulär.

 

 

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)