Duchennes muskeldystrofi, DMD

Tid - 2020
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetschef, 031 750 91 68 annica.harrysson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör   031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör          031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Duchennes muskeldystrofi.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Christopher Lindberg, genetiker, neurolog, Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Thomas Sejersen, professor, neuropediatriska mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Már Tulinius, professor, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Karsten Kötz, lungläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Jonas Gillenstrand, psykolog, Habilitering & Hälsa Kungälv, Deakin Universitet Melbourne Australien
Fysioterapeut, och arbetsterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Elin Lindell, dietist, Ågrenska
Andreas Svensson och AnnCatrin Röjvik, specialpedagoger, Ågrenska
Representant från Patientföreningen för Duchennes och Beckers muskeldystrofi och Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Duchennes muskeldystrofi.

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

13 oktober start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
14 oktober start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)