Dyskinetisk CP 2023

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Åsa Sunesson, koordinator, 073-039 88 91 asa.sunesson@agrenska.se 
Demian Bergström, administratör, 031-750 91 46, demian.bergstrom@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2023 är 32 504 kronor per familj.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska planerar en extrainsatt familjevistelse för familjer som har barn och ungdomar med dyskinetisk CP. Observera att sista ansökningsdatum är 2 februari.

Under fem dagar har ni möjligheten att få ökad kunskap om diagnosen, att träffa andra i liknande situation och att göra roliga saker tillsammans. Ni bor, äter och gör alla aktiviteter hos oss på lilla Amundön. Hela familjen deltar i vistelsen då ett barns funktionsnedsättning påverkar alla i familjen.

Hur ser programmen ut?

Programmet pågår från måndag till fredag där barn med diagnos, syskon och föräldrar har parallella program. Barnen och ungdomarna har förskola/skola, samtal och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteterna är pedagogiskt upplagda och sker i grupp både inomhus och utomhus. Barnen behöver inte söka ledigt från skolan då vi bedriver sjukhusskola här.

Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussion kring bland annat medicinska rön, pedagogiska frågor, syskonrollen, stödet som finns i samhället samt munhälsa och munmotorik. En dag avsätts för samtal er föräldrar emellan.

Föreläsare

Kommer att uppdateras.

Kate Himmelmann, universitetsjukhusöverläkare, docent, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Anna Nilsson, logoped, DART, Center för kommunikationsstöd för personer med funktionsnedsättning. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Ansök till vistelsen

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss

Vi rekommenderar ansökande familjer att kontakta sin habilitering eller behandlande läkare i samband med ansökan. Efter erbjudande om plats på vistelsen är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering av vistelsen eventuellt resebidrag och tolkkostnad.

Kursdagar för personal och närstående som möter barn- och ungdomar med dyskinetisk CP i vardagen!

Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med den aktuella diagnosen delta i två kursdagar.  Att personal och närstående deltar på kursen tillsammans med familjen är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Mer information och anmälan till kursdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)