Dystrofia myotonika

Tid - 2020
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Det finns platser kvar, ansök idag!
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator                         031-750 91 42  cecilia.stocks@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör              031-750 91 46  agrenska@agrenska.se

Annica Jansson, administratör                    031-750 91 62  annica.jansson@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Dystrofia myotonika.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

De finns plats för fler familjer, ansök idag!

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare:

Anne-Berit Ekström, överläkare, barnneurolog, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Christopher Lindberg, genetiker, neurolog, Klinisk genetik och Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anna-Karin Kroksmark, specialistfysioterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Ulrika Edofsson, arbetsterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Gunnel Ivarsson, leg. arbetsterapeut, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Anna-Karin Mattiasson Evelind, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Lisa Bengtsson, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Anna Ödman, specialisttandläkare, Mun-H-Center, Göteborg
Monica Karlsson, ortassistent, Mun-H-Center, Göteborg 
Pedagoger, Ågrenska
Socionom, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Dystrofia myotonika

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

3 mars start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
4 mars start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)