Ehlers-Danlos syndrom 2022

Tid - 2022
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Åsa Sunesson, koordinator, 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2022 är 31 344 kr per familj.

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Ehlers-Danlos syndrom.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Inbjudan med ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster
Familjevistelsen är i nuläget fulltecknad.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Helena Velander, specialistläkare, Barn- och ungdomsmedicin, Göteborg
Maritta Hellström Pigg, överläkare, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Erik Kindgren, överläkare, barn och ungdomssjukvården Skaraborgs sjukhus, Skövde
Ellen Odéus, arbetsterapeut, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Elke Schubert Hjalmarsson, fysioterapeut, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Andreas Svensson, NPF/Adhd-konsulent, Ågrenska
Bodil Mollstedt, specialpedagog, Ågrenska
Louise Jeltin, assistanssamordnare, Ågrenska
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Ehlers-Danlos syndrom

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen ger dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser. Att delta på utbildningsdagarna tillsammans; familj, personal och närstående, är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Anmälan till utbildningsdagarna, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)