Fragilt X-syndromet

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator                        031-750 91 42  cecilia.stocks@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör            0721-864 042  agrenska@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Fragilt X-syndromet

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öpnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Thomas Ahlsén, psykolog, Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Britt-Marie Anderlid, professor, Klinisk Genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Bibbi Hagberg, psykolog, Gillbergscentrum, Göteborg
MaiBritt Giacobini, läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, specialist i klinisk genetik, Prima Barn- och vuxenpsykiatri, Stockholm
Gunnel Ivarsson, arbetsterapeut, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Britt-Marie Andersson, arbetsterapeut, Habiliteringscenter Nacka, Stockholm
Christina Havner, specialisttandläkare, Desiree Börjesson Fantini, tandsköterska, Åsa Mogren, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Fragilt X-syndromet

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

Tid:

3 september start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
4 september start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)