Hjärntumör, barn under 13 år 2022

Tid - 2022
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se
Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn under 13 år och där barnet avslutat sin behandling.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökan till familjevistelse, pdf öppnas i nytt fönster

Vistelsen flyttades från 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Familjer som sökte till vistelsen -21 och beviljades plats har kvar sin plats och behöver inte ansöka igen.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Information från Barncancerfonden.
  • Konsultsjuksköterskans roll.

Program, öppnas i nytt fönster 

Föreläsare, kommer att uppdateras efterhand

Magnus Sabel, överläkare, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Maria Elfving Berlin, barnendokrinolog, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhuset, Lund
Ingrid Tonning-Olsson, Neuropsykolog, Neuropediatriken, Skånes Universitetssjukhus, Lund 
Wern Palmius, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm
Jenny Mårtensson, konsultsjuksköterska Barncancercentrum, Lund
Sara Olsson, psykolog, Göteborg
Lena Eskilsson Falck, kurator, Regionhabiliteringen, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Personal från Mun-H-Center, Göteborg
Pedagog från Ågrenska

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn som haft hjärntumör och avslutat behandlingen.

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från skola och vård till två utbildningsdagar. 
Barncancerfonden betalar kursavgift, resa och logi för personal från barnets hemskola.
Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten. 

15 mars start 08.15  dagen avslutas 16.15
16 mars start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15

Anmälan till utbildningsdagarna (under arbete)

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)