Kognitiva svårigheter efter cancerbehandling

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Anna-Karin Björnström, 073-387 27 96, anna-karin.bjornstrom@agrenska.se

Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn mellan 10-15 år där barnet har kognitiva svårigheter efter sin cancerbehandling. Obs! Det finns platser kvar! Skicka in ansökan snarast.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökan till familjevistelse, pdf öppnas i nytt fönster

 Programinnehåll:

  • Medicinsk information.
  • Kognition
  • Specialpedagogik och skolans roll
  • Information från Barncancerfonden.
  • Samhällets stöd

Program, öppnas i nytt fönster

Föreläsare, kommer att uppdateras

Ingrid Tonning-Olsson, Neuropsykolog, Neuropediatriken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Nina Mogensen, barnonkolog
Petra Ambjörnsson, representant, Barncancerfonden
Björn Olsson, projektledare Barncancerfondens skolprojekt, Gotland
Cristina Eklund,  specialpedagog, projektet Barncancersatsning specialpedagogiska insatser (RCC).
Lena Falck, kurator, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Pedagoger Ågrenska

 

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn som har kognitiva svårigheter efter cancerbehandling

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från skola och vård till en kursdag 
Barncancerfonden betalar kursavgift för personal från barnets hemskola.

Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

4 april 08.15-16.15

Anmälan till diagnosspecifik kursdag, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)