Leukemi 2023

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Anna-Karin Björnström, 031-750 91 41, anna-karin.bjornstrom@agrenska.se
Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn som haft leukemi och avslutat/eller är i slutet av sin behandling.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns cancerdiagnos påverkar hela familjen.

Hur ser programmet till familjevistelsen ut

Vi samarbetar med landets främsta experter och programmen skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagarnas olika behov. Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, information från Barncancerfonden, konsultsjuksköterskans roll och syskonrollen.

Barnen och ungdomarna har ett eget program med förskola/skola, samtal och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteterna är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha haft barncancer eller att ha ett syskon som haft barncancer.

Program, öppnas i nytt fönster (under arbete)

Föreläsare 

(Under arbete)
Lene Karlsson
, barnonkolog, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Ulrika Larsson, konsultsjuksköterska, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Petra Ambjörnsson, Barncancerfonden samt Barncancerfonden Västra

Tandhygienist, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

 

Ansök till vistelsen

Ansökan till familjevistelse, pdf öppnas i nytt fönster

Vi rekommenderar ansökande familjer att kontakta sin habilitering eller behandlande läkare i samband med ansökan. Efter erbjudande om plats på vistelsen är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande delfinansiering av vistelsen. Barncancerfonden bekostar större delen av vistelsen förutom 10 400 kronor som regionen betalar. Barncancerfonden står för eventuella resor.

Kursdagar för personer som i sitt arbete eller vardag möter barn och ungdomar som behandlats för leukemi

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från förskola/skola och vård till två kursdagar. 
Barncancerfonden betalar kursavgift, resa och eventuell logi för personal från barnets förskola/skola.
Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten. 

Mer information och anmälan till kursdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)