Limb-girdle muskeldystrofi

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Emy Emker, koordinator                            031-750 91 41  emy.emker@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör            0721-864 042  agrenska@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Limb-girdle muskeldystrofi

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Christopher Lindberg, överläkare, Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Anne-Berit Ekström, barnneurolog, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg
Lars Klintberg, kardiolog, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Johanna Weichbrodt arbetsterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Anna-Karin Kroksmark, fysioterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Josefin Lindqvist, dietist, RegionhabiliteringenDrottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Anna Carin Aho, sjuksköterska, universitetsadjunkt, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö Universitet, Malmö
Specialisttandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Limb-girdle muskeldystrofi

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

15 oktober start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
16 oktober start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)