Noonans syndrom 2023

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Åsa Sunesson, koordinator 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se
Demian Bergström, kommunikatör/administratör, 031-750 91 46, demian.bergstrom@agrenska.se

Pris Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2023 är 32 504 kr per familj.

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn och ungdomar med Noonans syndrom. Det finns platser kvar till årets familjevistelse, ansök snarast!

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

Hur ser programmen för familjevistelser ut

Vi samarbetar med landets främsta experter och programmen skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagarnas olika behov. Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, munhälsa och munmotorik, syskonrollen samt det stöd samhället kan erbjuda.

Barnen och ungdomarna har ett eget program med förskola/skola, samtal och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteterna är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha diagnosen eller att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare 

Jovanna Dahlgren, professor, barnendokrinolog, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Marie-Louise Bondeson, sjukhusgenetiker, professor i medicinsk genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Håkan Wåhlander, överläkare, med dr. Barnhjärtcentrum, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg
Åsa Mogren, logoped, med dr. Mun-H Center, Specialisttandvården, Göteborg
Sebastian Glemme, logoped,DART – Center för kommunikationsstöd för personer med funktionsnedsättning. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Eva Billstedt, psykolog, professor. Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom (BNK), Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Miriam och Nils Svensson, Svenska Noonanföreningen
Malin Grände/Evelina Rosén, Riksförbundet sällsynta diagnoser
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Ansök till vistelsen

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Obs! Eftersom det är kortare ansökningsperiod då det är en extrainsatt vistelse så kan ni med fördel ta kort/scanna av er ifyllda ansökan och maila direkt till annica.jansson@agrenska.se
Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss

Vi rekommenderar ansökande familjer att kontakta sin habilitering eller behandlande läkare i samband med ansökan. Efter erbjudande om plats på vistelsen är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering av vistelsen eventuellt resebidrag och tolkkostnad.

Kursdagar för personal och närstående som möter barn och ungdomar med Noonans syndrom i vardagen!

Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med den aktuella diagnosen delta i två kursdagar. Att personal och närstående deltar på kursen tillsammans med familjen är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Mer information och anmälan till kursdagarna

 

 

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)