Osteogenesis imperfecta, IO

Tid - 2020
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetschef  031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se

Annica Jansson, administratör          031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör   031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Osteogeneis imperfecta, OI

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare:

Eva Åström, överläkare, OI-teamet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Giedre Grigelioniene, genetiker, Skelettdysplasiteamet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
Henrik Wehtje, barnortoped, OI-teamet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Eva Jönsson, arbetsterapeut och Kristina Löwing, fysioterapeut, OI-teamet, 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Barbro Malmgren, tandläkare, Karolinska Institutet, Huddinge
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Osteogenesis imperfecta, OI

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

28 januari  start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
29 januari start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)